top of page
Bez tytułu.png

Lidé, kteří si chtějí koupit invalidní vozík, který je dražší než Národní fond zdraví, mohou požádat o financování od Poviat Center_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d nebo Family Assistanced Welfare Center (MOPS)._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Instytucje te dysponują  środkami przez cały rok ale z własnego doświadczenia proszę aby starające_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_people didn't delay too long and submitted documents ASAP.

Spolufinancování invalidního vozíku může činit až 150 % hodnoty refundace Národního zdravotního fondu.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf78d_To musíte obdržet výše uvedená kritéria199d_5 -5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58 a správně vyplňte žádost.

Kritéria pro podporu PCPR.

Potřebné dokumenty předložit MOPS, PCPR

  • vyplněná žádost o financování zařízení (k dispozici na každém PCPR/MOPS)

  • kopii objednávky (žádosti) vystavenou odborným lékařem (NFZ)

  • proforma nebo konečná faktura za dané zařízení, např. vozík

  • potvrzení o invaliditě nebo stupni invalidity

  • výpis o měsíčním příjmu zdravotně postižené osoby nebo jejího opatrovníka v přepočtu na jednoho člena rodiny žijícího ve společné domácnosti

  • číslo nip

Pozornost! Application spolu s přílohami lze podat v elektronické podobě prostřednictvím SOW [Systém zpracování aplikací] dostupný na: WWW.SOW.PFRON.org.pl w zakładce ,"rehabilitacja społeczna”, a następnie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Podrobné informace na webu PCPR..odkaz

bottom of page