top of page

Remboursement Caisse Nationale de Santé P.129

Veuillez consulter l'offre de poussettes sur le marché.

Si vous voulez en savoir plus sur la subvention -ici.

Fauteuil roulant léger - definition Fonds national de santépour remboursement.

  • Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku ( code NFZ P. 129 w liste des dispositifs médicaux)

O taki sprzęt mogą ubiegać się osoby dorosłe oraz dzieci począwszy_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_od 3 do ukończenia 18 roku życia_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_z trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, ale mogące poruszać się na wózku bez_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_aider les autres.

Limit dofinansowania z NFZ to 1700 zł.

Limite de remboursement pour la réparation du fauteuil roulant to 510 zł.

La contribution propre bénéficiaire au financement du dispositif médical est 0%.

Lekki wózek inwalidzki z systemem szybkiego demontażu kół osobie dorosłej przysługuje raz na_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_4 lata, dziecku – raz na 3 lata.

bottom of page