top of page
Bez tytułu.png

Osoby chcące zakupić wózek inwalidzki będący droższym niż wynosi kwota refundacji NFZ mogą starać się o dofinansowanie z Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie ( PCPR ) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).  Instytucje te dysponują  środkami przez cały rok ale z własnego doświadczenia proszę aby starające się osoby nie zwlekały za długo i składały dokumenty, jak najszybciej.

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego może wynosić nawet 150% wartości refundacji NFZ.   Aby otrzymać wspomniane wsparcie należy spełniać kryteria  oraz wypełnić prawidłowo wniosek.

Kryteria dla wsparcia przez PCPR.

Potrzebne dokumenty do złożenia w MOPS , PCPR

  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)

  • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)

  • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

  • numer NIP

Uwaga! Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie elektronicznej przez system SOW [System Obsługi Wniosków] dostępny na stronie: WWW.SOW.PFRON.org.pl w zakładce ,"rehabilitacja społeczna”, a następnie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Szczegółowe informacje na stronie PCPR.. link

bottom of page