top of page
  • Artur Skubera

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wózków inwalidzkich wydane w 2023.

Zaktualizowano: 26 lip 2023


Przedstawiam skrót wytycznych. Najważniejsze elementy wytycznych. W dokumencie oryginalnym jest mowa o wielu aspektach, problemach i wskazaniach dla użytkownika, producenta, organizacji i handlu. Ja jednak skupiłem się na tych najważniejszych. Oto one.
Wytyczne WHO (Światowa Organizacja Zdrowia 2023) dotyczące przepisów dotyczących wózków inwalidzkich mają na celu zapewnienie sprawiedliwego dostępu do odpowiednich wózków inwalidzkich dla wszystkich potrzebujących poprzez dostarczenie jasnych zaleceń dla państw członkowskich. Opracowane są one z myślą o decydentach, liderach usług zdrowotnych, personelu obsługi wózków inwalidzkich, liderach innych sektorów usług, przedstawicielach osób korzystających z wózków inwalidzkich, w tym liderach organizacji osób niepełnosprawnych i osób starszych, oraz podmiotach publicznych i prywatnych.

Termin "użytkownicy" odnosi się do osób już korzystających z wózka inwalidzkiego lub mogących z niego skorzystać z powodu ograniczonej zdolności chodzenia. Obejmuje to osoby w różnym wieku, płeć, z różnymi upośledzeniami lub stylem życia oraz mieszkające w różnych środowiskach. Wszyscy ci użytkownicy mają wspólną potrzebę wózka inwalidzkiego, aby zwiększyć swoją mobilność z godnością.


Według WHO, wózek inwalidzki jest odpowiedni, gdy:

  1. spełnia potrzeby użytkownika i warunki środowiskowe,

  2. zapewnia odpowiednie dopasowanie i wsparcie posturalne,

  3. jest bezpieczny, trwały

  4. dostępny w kraju

Kluczową rolę w dostarczaniu odpowiednich wózków inwalidzkich odgrywają dostawcy i serwisanci, którzy powinni zapewnić indywidualną ocenę, dopasowanie, szkolenie i kontrolę użytkowników. Zostały one zawarte w modelu serwisowym.


Cztery stopnie serwisowe dla wózków inwalidzkich


  1. Specyficzne potrzeby i preferencje użytkownika wózka inwalidzkiego są definiowane poprzez indywidualną ocenę, aby wybrać dla nich najbardziej odpowiedni wózek inwalidzki.

  2. Przygotowany jest wózek inwalidzki, poduszka wózka inwalidzkiego, urządzenia podtrzymujące postawę i wszelkie inne akcesoria i przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich.

  3. Użytkownik wózka inwalidzkiego, wraz z osobami, które będą mu pomagać, bierze udział w szkoleniu zadaniowym w zakresie obsługi i pielęgnacji wózka inwalidzkiego.

  4. Kontynuacja jest oferowana wszystkim użytkownikom, tak długo, jak długo potrzebują wózka inwalidzkiego, z częstotliwością dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb.


Niestety, rynek wózków inwalidzkich często jest skoncentrowany na krajach o wysokich dochodach, a wiele osób w krajach o niskich i średnich dochodach nie ma dostępu do odpowiednich wózków inwalidzkich.


WHO zaleca wprowadzenie modelu usługowego, który obejmuje indywidualną ocenę i wybór wózka, przygotowanie i montaż, szkolenie użytkownika i działania następcze, aby zapewnić długotrwałe i indywidualne wsparcie.

przypis od drwozek - organizacja WHO bardzo celnie wskazała definicje działań następczych.


cyt,, Działania następcze składają się z dwóch elementów: przeglądu i korygowania. Przegląd obejmuje współpracę między użytkownikiem wózka inwalidzkiego a usługodawcą w celu określenia, w jakim stopniu wózek inwalidzki nadal spełnia potrzeby użytkownika wózka inwalidzkiego. Naprawa obejmuje rozwiązywanie wszelkich zidentyfikowanych problemów."

przypis autora. - tylko kto będzie to finansował.


Brak systemów naprawy, konserwacji i recyklingu wózków inwalidzkich prowadzi do marnowania zasobów i ograniczonej żywotności wózków. Firmy produkujące wózki inwalidzkie powinny spełniać wytyczne WHO dotyczące projektowania, produkcji i dostarczania wózków. Edukacja jest również kluczowym elementem, dlatego WHO opracowało szereg pakietów szkoleniowych, które obejmują wytyczne dla różnych grup odbiorców.


Organizacja zwraca uwagę na powiększeniu świadomości dotyczącej niepełnosprawności na wózkach inwalidzkich. oto streszczenie.

Świadomość dotycząca celu i wartości wózków inwalidzkich oraz usług z nimi związanych jest niska wśród ważnych zainteresowanych stron. W rezultacie, często rozpowszechniane są wózki niskiej jakości, które nie są dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników. Brak systemów konserwacji i naprawy wózków inwalidzkich prowadzi do ich zaniechania i skrócenia żywotności. Ponadto, brak systemów remontowych i recyklingowych dla wózków inwalidzkich i części zamiennych powoduje marnotrawienie zasobów.

Firmy produkujące wózki inwalidzkie mają za zadanie zapewnić bezpieczne, trwałe i dostępne wózki w kraju. Aby wózek inwalidzki był odpowiedni, musi spełniać indywidualne potrzeby użytkownika i warunki środowiskowe oraz zapewniać odpowiednie dopasowanie i wsparcie posturalne. Firmy produkujące wózki inwalidzkie powinny przestrzegać wytycznych WHO dotyczących projektowania, produkcji, dostawy i świadczenia usług związanych z wózkami inwalidzkimi.

Edukacja stanowi kluczowy element w procesie dostarczania wózków inwalidzkich. WHO opracowało zestaw szkoleń dotyczących usług wózków inwalidzkich, które są dostępne w wielu językach. Publikacje te zawierają wytyczne dotyczące dostarczania wózków inwalidzkich manualnych w mniej zasobnych środowiskach i są skierowane do różnych grup odbiorców, takich jak decydenci polityczni, dostawcy usług, projektanci i producenci, przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz indywidualni użytkownicy i ich rodziny.

Wraz z postępem technologicznym i wzrastającą świadomością społeczną obserwuje się nowe trendy w zakresie dostarczania wózków inwalidzkich. Coraz większą uwagę poświęca się indywidualnym potrzebom użytkowników i temu, w jaki sposób różne modele wózków inwalidzkich mogą je zaspokajać. Ponadto, rośnie zainteresowanie integracją usług związanych z wózkami inwalidzkimi z innymi usługami zdrowotnymi i społecznymi, aby zapewnić bardziej kompleksowe podejście do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.


Podsumowując, wytyczne WHO mają na celu poprawę dostępu do odpowiednich wózków inwalidzkich poprzez indywidualną ocenę, dopasowanie, szkolenie i kontrolę. Ważne jest, aby firmy produkujące wózki inwalidzkie spełniały te wytyczne, a także zapewniły naprawę i konserwację wózków. Edukacja i integracja usług są równie istotne dla zapewnienia pełniejszej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.


Plik w wersji oryginalnej.

Chętnie podyskutuje w komentarzach.

WHO-Wheelchair-provision-guidelines-2023
.pdf
Download PDF • 3.15MB


133 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page