top of page

NFZ refundacje wózków inwalidzkich 2023

Spis wszystkich grup dla wózków inwalidzkich w nowym wykazie związanych z zmianami w ustawie. Wskazanie różnic i małe objaśnienia.

 

Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i ich zmian, określiło kwoty refundacji dla osób ubiegających się o wózek inwalidzki. Nowe zmiany wprowadzają trochę zamieszania ale wszystko jest dla ludzi, więc przybliżę Wam je trochę.

Najważniejsze zmiany.

Zwiększa się ilość podgrup w rozporządzeniu.

 • dla P127 pojawia się dodatkowa podgrupa ,,127 A"

 • taka sama sytuacja w grupie P129 - pojawia się dodatkowa podgrupa ,,129 A"

 • podobnie w grupie P130 - pojawia się dodatkowe podgrupay,,130A" ,,P130A" ,,P130B" ,, P130C"

Generalnie zwiększono limity dla wózków inwalidzkich poza limitem P130 przeznaczonym dla osób ze sprawną jedną ręką. Limit P130 jest przeznaczony tylko dla osób z tądysfunkcją. Inne dysfunkcje ruchu zostały przeniesione do nowopowstałych podgrup. Zlecenie na wózek z grupy P127, P127A może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz specjalista. W pozostałych grupach tylko lekarz specjalista.

,,Specjalista w dziedzinie fizjoterapii" - może wypisać wniosek dla wszystkich wózków.

Nowe stawki refundacji napraw.

 

...oto poszczególne grupy i jej dofinansowanie zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 2319 z dnia 27 października 2022

- po myślniku i kursywą moje objaśnienie. Dołączyłem też cały zapis ustawy.

 

Numer nazwy wniosku to własna nazwa NFZ, którą lekarz musi wpisać na wniosek refundacyjny. Warto go zapamiętać w kontekście swojej niepełnosprawności.

 

 

Numer nazwy na wniosku - P127 Dorośli

Opis wózka: Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych

- w tą grupę wchodzą praktycznie wszystkie wózki, ale najważniejsze jest to, że może być również wózek stalowy.

 

Opis dysfunkcji:

Trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie;

-osoba może wstać i przejść kilka kroków. ( dopis autora )

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione

w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B,lub 130C tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania 650 pln.

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo--ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kwota dofinansowania napraw 180 pln. - raz na 5 lat

 

Numer nazwy na wniosku - P127A Dorośli

Opis wózka: Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych

- w tej grupie nie występuje wózek stalowy.( dopis autora )

 

Opis dysfunkcji:

trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie;

- osoba nie może wykonać jednego, dwóch kroków. (dopis autora)

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B,lub 130C tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania 1700 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo--ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kwota dofinansowania napraw 510 pln. - raz na 5 lat

 

Numer nazwy na wniosku - P129 Dorośli

Opis wózka: Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach.

- nowość w zakresie maksymalnej wagi wózka, uszczegółowiono opis dla wózka aktywnego: Promocja jeszcze lżejszego wózka większą dotacją niż wskazana ( dopis autora )

 

Opis dysfunkcji:

dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku;

- wszyscy co nie mogą chodzić a mają sprawne ręce, nawet osoby co potrafią przejechać na wózku tylko 1-2 metry (dopis autora)

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127, lub 130, lub 130A, lub 130B,lub 130C tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

4500 pln dla wózka ważącego do 12 kg - warto szukać lekkiego wózka (dopis autora )

2000 pln dla wózka ważącego do 16 kg

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie geriatrii

w dziedzinie chirurgii ogólnej

w dziedzinie chirurgii dziecięcej

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

w dziedzinie neurochirurgii

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji

w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

Kwota dofinansowania napraw 900 pln. - raz na 4 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P129A Dzieci

Opis wózka: Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach.

- nowość w zakresie maksymalnej wagi wózka, uszczegółowiono opis dla wózka aktywnego :) Ustawodawca ustanawia maksymalną wagę dla wózka dziecięcego na 12kg choć równocześnie promuje wózki lżejsze wyższą kwotą refundacji.(dopis autora )

 

Opis dysfunkcji:

dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku;

- uwaga dzieci od rozpoczęcia 3 roku to te które ukończyły 2 rok życia ( dzień po skończeniu 2 lat można się ubiegać o wózek )!!! (dopis autora) Zapis o ,,z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie" odnosi się do dzieci, które chodzą z dużą trudnością ale potrafią postawić dwa- trzy kroki. (dopis autora)

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 131, lub 131A, lub 131B, tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

4500 pln dla wózka ważącego do 10 kg - warto szukać lekkiego wózka (dopis autora )

2000 pln dla wózka ważącego do 12kg

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie geriatrii

w dziedzinie chirurgii ogólnej

w dziedzinie chirurgii dziecięcej

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

w dziedzinie neurochirurgii

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji

w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

 

Kwota dofinansowania napraw 900 pln. - raz na 3 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P130

Opis wózka: Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych

- Ustawodawca wprowadza kategorię dla osób ze sprawną jedną ręką, nie ma znaczenia rodzaj schorzenia (dopis autora )

 

Opis dysfunkcji: dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka;

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A lub 129, lub 130A, lub 130B,lub 130C tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

3000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kwota dofinansowania napraw 900 pln. - raz na 4 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P130A Dorośli

Opis wózka: Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych

Opis dysfunkcji: dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej,

wymagająca stabilizacji głowy lub pleców;

- Osoby nie mogące przejechać ani przejść na wózku nawet kilku metrów, niestabilny ale kontrolowany siad w wózku. Tułów i głowa może chwilowo lub po zmęczeniu uciekać do przodu i na boki lub w tył. Wymagane podparcie zapewniające stabilizacje pleców i głowy tj np: głębsze oparcie ( większy łuk oparcia aby ,,wmościć plecy' - regulacja na pasach oparcia), oparcie pod kątem, oparcie konturowe. Dla głowy: podparcia proste, konturowe lub multipozycyjne.- ( dopis autora)

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130B,lub 130C tj:

- ministerstwo zadecydowało że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

2000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

Kwota dofinansowania napraw 600 pln. - raz na 4 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P130B

Opis wózka: Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

Opis dysfunkcji: dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji, brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji

siedzącej;

- ...indywidualnych dysfunkcji - ustawodawca wskazuje na inne systemy podparć: peloty boczne, pasy stabilizujące, podwyższone podłokietniki, zagłówki czy wyższe oparcia. - ( dopis autora)

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. w lp. 127 lub 127A,

lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130C tj;

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.

 

Kwota dofinansowania:

4000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

Kwota dofinansowania napraw 1200 pln. - raz na 4 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P130C Elektryk Dorośli

Opis wózka: Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

Opis dysfunkcji: dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na

wózkach z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem

elektrycznym;

z wyłączeniem wózka typu skuter;

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. w lp. 127 lub 127A,

lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

5000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kwota dofinansowania napraw 1500 pln. - raz na 4 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P131 Dziecięcy

Opis wózka: Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci.

Opis dysfunkcji: dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi

chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej;

- uwaga dzieci od rozpoczęcia 2 roku to te które ukończyły 1 rok życia ( dzień po skończeniu pierwszego roczku, można się ubiegać o wózek )!!! (dopis autora)

 

z wyłączeniem przyczepki rowerowej i wózka dziecięcego typu parasolka;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131A, lub 130B, tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania: 3000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

Kwota dofinansowania napraw 900 pln. - raz na 3 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P131A Dziecięcy

Opis wózka: Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci

Opis dysfunkcji: dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania;

 

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131B, tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

3000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Kwota dofinansowania napraw 900 pln. - raz na 3 lata

 

Numer nazwy na wniosku - P131B Dziecięcy Elektryk

Opis wózka: Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Opis dysfunkcji: dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym;

- uwaga dzieci od rozpoczęcia 3 roku to te które ukończyły 2 rok życia ( dzień po skończeniu 2 lat można się ubiegać o wózek )!!! (dopis autora)

 

z wyłączeniem wózka typu skuter;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131A, tj:

- ministerstwo zadecydowało, że przyznany będzie tylko jeden wózek bez możliwości skorzystania z dofinansowania na dodatkowy wózek inwalidzki.(dopis autora)

 

Kwota dofinansowania:

5000 pln

 

Dopłata pacjenta 0% o ile cena wózka mieści się w wyznaczonym limicie. Jeśli wózek w cenie zakupu przekracza w/w kwotę, kupujący dopłaca różnicę z własnych pieniędzy.

 

Kto może wydać na wniosek:?

Lekarz posiadający specjalizację:

w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

w dziedzinie reumatologii

w dziedzinie neurologii

w dziedzinie neurologii dziecięcej

w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

 

Kwota dofinansowania napraw 1500 pln. - raz na 3 lata

Poniżej możesz pobrać cały dokument ustawy.

bottom of page