top of page

Refundacja NFZ P.129

Przeglądnij proszę rynkową propozycję wózków.

Jeśli chcesz poczytać więcej o dofinansowaniu to - tutaj.

Wózek inwalidzki lekki- definicja NFZ do refundacji.

  • Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod NFZ P. 129 w wykazie wyrobów medycznych)

O taki sprzęt mogą ubiegać się osoby dorosłe oraz dzieci począwszy od 3 do ukończenia 18 roku życia z trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, ale mogące poruszać się na wózku bez pomocy innych osób.

Limit dofinansowania z NFZ to 1700 zł.

Limit refundacji naprawy wózka to 510 zł.

Udział własny świadczeniobiorcy w finansowaniu wyrobu medycznego wynosi 0%.

Lekki wózek inwalidzki z systemem szybkiego demontażu kół osobie dorosłej przysługuje raz na 4 lata, dziecku – raz na 3 lata.

bottom of page