top of page

Fundacje  - możliwość dofinansowania wózków inwalidzkich

            Z fundacjami jest jak z ludźmi. Każda inna.  Chcąc skorzystać ze wsparcia finansowego możesz pytać się najbliższych czy szukać w internecie. Ważne abyś wiedziała, wiedział, na jakich zasadach one działają.

Pierwsze. Fundacja to nie jest worek bez dna.  Każda fundacja oprócz tego, że rządzi się swoimi zasadami  ma określoną pulę pieniędzy. Nie będzie się zadłużać a wyda tyle pieniędzy na wsparcie ile będzie mogła lub będzie uważać że może.

Pomiędzy fundacjami są różne i indywidualne procedury więc podam najbardziej prawdopodobne scenariusze, jak postąpić chcąc skorzystać z ich wsparcia. Wszystko możecie przeczytać na stronie fundacji w regulaminie i statucie.

Należy wypełnić dokumenty; Jakie?

  • Zaświadczenie o niepełnosprawności, zgodna z oryginałem lub oryginał do wglądu.

  • Wniosek od lekarza na zakup wózka inwalidzkiego

  • Należy wskazać przychód na człona rodziny ( niczego nie ukrywać )  z wszystkich miejsc tego przychodu,średnio na miesiąc.

  • Wyra zenie zgody na weryfikację podanych informacji we wniosku

  • Zdjęcie osoby ubiegającej się/niekiedy też prawnego opiekuna.

  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  • Ksero wszystkich dokumentów wsparcia, zakupu lub odmowy wsparcia z innych instytucji. PFRON, PCPR, NFZ.

  • Niekiedy fundacja prosi o informację w jaki sposób jeszcze zbierane są pieniądze na wózek. (zbiórki, przelewy czy inne fundacje )

  • Zawsze należy napisać uzasadnienie dla takiej prośby o wsparcie opisując sytuację oraz potrzebę zakupu wózka. Co ona zmienia w dotychczasowym życiu czy w formie terapii. Zawsze należy się podpisać, jako osoba wnioskująca lub opiekun.

 

Przykładowy dokument ( fundacja Polsat ), wniosek - zobacz tutaj.

 

Fundacja zawsze podaje w jakim czasie rozpatrzy wniosek i naprawdę jest to różny okres. Kilku dni do 2 miesięcy.

Niekiedy trzeba się również liczyć z tym, że trzeba będzie założyć subkonto  1% w tej właśnie fundacji ale nie zawsze jest to stosowane.

Może te linki przydadzą się w poszukiwaniu dofinansowania.

Ludzkigest.org

Fundacjaswietlik.pl

Siepomaga.pl

Będziemy sukcesywnie uzupełniać zestawienie fundacji, która może pomóc w zakupie wózka.Zaglądaj na nasz blog.

bottom of page