top of page
  • Artur Skubera

Najlepsza poduszka p/odleżynowa.

Zaktualizowano: 3 kwi

Poduszka przeciwodleżynowa.

Ten artykuł powstał, aby neutralnie wyłonić najlepszą poduszkę p/odleżynową biorąc wszystkie parametry decydujące o jej wyborze. Obecnie jestem w trakcie pisania poradnika będącego skondensowaną wiedzą dla osób będących w pierwszym etapie rehabilitacji po wypadku. Ten okres jest bardzo ważny, aby zapobiec powstaniu odleżyny i dlatego chce opisać zasady postepowania oraz zapobiegania odleżynom, które pozwolą bez przeszkód siadać na wózek inwalidzki.

Wracając do poduszki p/odleżynowej ( P/o ).

Jak wiece na rynku jest cała masa różnych poduszek pozwalających wygodnie siedzieć na wózku. Wózki inwalidzkie nie są wyposażone w poduszki p/odleżynowe i nawet to dobrze, że tak się stało. Osoby starsze lub takie, które korzystają z wózka okazjonalnie nie potrzebują poduszki p/o a jedynie miękkiej wyściółki siedziska. Najczęściej jest to gąbka jedna lub wielowarstwowa. Inaczej sprawa ma się do osób, które siedzą przez większość czasu i to jeszcze bez ruchu.

Poduszka p/o powinna spełniać szereg wymogów, jakie stawia przed nią kupujący. Inne wymogi ma użytkownik, inne rodzina, jeszcze inne opiekun czy rehabilitant. Przyjrzyjmy się zatem z każdej strony tym wymogom. Poniżej przedstawiłem zakres informacji jakie zebrałem od osób korzystających od dłuższego czasu z poduszek P/o, mających wiele przygód, nieprzyjemności czy walczyło z odleżyną.


Wymogi warunkowe dla poduszki P/o:


Podstawowe:

Wymogi p/odleżynowe - Poduszka powinna zapewniać warunki do przeciwdziałania powstawaniu odleżyny. Obejmować jak największy obszar bioder w celu, jak równego odciążenia miejscowego na skórę. ( w miejscu najczęściej ulegającemu procesowi odleżyny )

Przepływ powietrza i odprowadzenie wilgoci to również ważny element działania P/o. Nagromadzenie wilgoci i ucisk nie wróży dobrze choć nie jest jeszcze wyrocznią dla odleżyn.

Neutralność materiałowa - materiały użyte do produkcji


Wymogi odleżynowe - W miejscach w których powstaje odleżyna poduszka powinna mieć możliwość przystosowania jej do całkowitego odciążenia narażonych tkanek. To znaczy do wymodelowania jej w sposób wymagany lub odciążenia obszaru, pola podparcia, gdzie tworzy się odleżyna. Powinna też spełniać warunki higieniczne.


Dodatkowe:

Higieniczne - poduszka powinna dać możliwość doprowadzenia jej w krótkim czasie do ponownego używania po jej zabrudzeniu. Warunki mycia i suszenia. Higiena w procedurach p/o jest wymagana na najwyższym poziomie.


Ceny - Warunek ceny jest zasadniczym dla osób, które nie znają poszczególnych zastosowań poduszki. Warto jednak przekonywać, aby poduszka P/o od pierwszego kontaktu dawała oczekiwane rezultaty, ponieważ po powstaniu odleżyny jest już za późno na terapię przeciwodleżynową.

Możliwość refundacji - w naszym kraju NFZ refunduje zakup p/odleżynowej. Warto sprawdzić czy można z takiej możliwości skorzystać.


Wagi - Każda poduszka swoje waży więc to dodatkowy ciężar do poruszania się na wózku. Jak to powiedział klasyk. ,,Przy wadze wózka poniżej 8 kg każde 100 gr mniej to dodatkowy koszt 1000 pln." Waga zależna jest od wkładu oraz materiału użytego do jej produkcji.


Zmiany jej wysokości - Niekiedy użytkownicy wózków mają potrzebę regulacji wysokości poduszki w ciągu dnia lub na specjalne okazje. ( np. w celu dokładniejszego wyważenia się )


Korekcji wad postawy - odleżyny mogą powstawać z uwagi na złe ustawienie bioder czy skrzywień kręgosłupa. Warto pamiętać, że poduszka powinna mieć możliwość korygowania takich ustawień ciągle dając maksimum wygody dla miejsca odleżyny. Co to oznacza? Jeśli korygujemy ustawienie kręgosłupa w skoliozie, jedna strona bioder powinna być podniesiona. Generuje to dodatkowe obciążenie drugiej strony guzów kulszowych. Poduszka powinna mieć możliwość korygowania takich ustawień.


Certyfikaty

Do rozważań w tym artykule nie biorę poduszek ani wyrobów nie spełniających wymogów CE i dopuszczeń do obrotu, jako wyroby medyczne.


Gwarancja

Najczęściej nie rozważana z uwagi na standardowy okres gwarancji 2 lata. Zwracajmy jednak uwagę na zapisy dotyczące naturalnego zużycia lub uszkodzeń fizycznych. Jeśli będzie produkt dający dłuższą gwarancję to trzeba się mocno nad tym zastanowić dlaczego i na jakich warunkach gwarancja będzie rozpatrywana.


Warunki powyższe będą najlepszym wyznacznikiem do wyboru poduszki p/odleżynowej na rynku. Spełniając większość warunków i po przeprowadzeniu testu z udziałem osób korzystających z poduszek wyłonimy wagi dla poszczególnych parametrów.

W późniejszym etapie wyłoni się najlepsza poduszka.


Ankieta była i jest dalej dostępna na FB. Czekamy na jej wyniki.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkO7IKrroc5nO841Es0LUaYRMyVOa35LSnlQmTtGykHhCD3Q/viewform

190 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page