top of page

Przeglądnij proszę rynkową propozycję wózków. 

Jeśli chcesz poczytać więcej o dofinansowaniu to - tutaj.

Wózek inwalidzki ręczny - definicja NFZ do refundacji.

  • Wózek inwalidzki ręczny (kod NFZ P. 127 [dorośli] i P. 128 [dzieci] w wykazie wyrobów medycznych)

Uprawnieni do jego dofinansowania są dorośli oraz dzieci począwszy od 3. do ukończenia 18. roku życia, z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia.

Limit dofinansowania z NFZ wynosi 600 zł.

Limit dofinansowania na remont wózka inwalidzkiego tego typu to 180 zł.

Udział własny świadczeniobiorcy w finansowaniu wyrobu medycznego wynosi 0%.

Ręczny wózek inwalidzki osobie dorosłej przysługuje raz na 5 lat, dziecku – raz na 3 lata.

Przyp. redakcji; osoba słabo chodząca, chodząca po domu, na małych odległościach, z szybko męczącymi się nogami z zaburzeniami równowagi podczas chodu może starać się o  dofinansowanie do tego wózka inwalidzkiego z limitu P127 lub P128.  Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

bottom of page